Kirja arvio: Mitä Raamattu opettaa Pyhästä Hengestä?

Kirja arvio: Thomas, Geoffrey. The Holy Spirit. Reformation Heritage Books. 272 sivua. 2011.

Kuka on Pyhä Henki? Mistä hän tulee ja mikä on hänen merkityksensä? Entä millä tavoin hän vaikuttaa ajassamme? Kirjassaan The Holy Spirit walesilainen pastori ja arvostettu teologi Geoffrey Thomas vastaa juuri näihin tärkeisiin kysymyksiin erityisen hyvin. Tästä teoksesta ei syvyyttä puutu. Thomaksen kirja on jaettu 21 lukuun, joissa käsitellään Pyhän Hengen persoonaa, moninaisia tehtäviä ja toimintaa kristityn elämässä sekä seurakunnassa.

Pyhä Henki toimii jokaisessa uudestisyntyneessä uskovassa sekä seurakunnan keskuudessa, mutta Pyhän Hengen määritelmät voivat olla hyvinkin ristiriitaisia erilaisissa kristillisissä piireissä. Räikeät ylilyönnit äärikarismaattisuudessa sekoittavat keskustelua entisestään.  Thomasin kirja tarjoaa tarpeellisen ja terveen näkökulman Pyhän Hengen työhön Raamatun pohjalta. 

Thomas antaa tälle äärimmäisen tärkeälle aiheelle riittävää laajuutta, joka tyydyttää myös pidemmälle Jumalan sanassa edistyneen mielenkiinnon. Hän avaa kirjassaan kolmiyhteisen Jumalan kolmannen persoonan, eli Pyhän Hengen kirkkauden ja loiston luomistyössä sekä sen miten Henki toimi Vanhan testamentin aikana. Hän kuvaa myös ymmärrettävästi synnin, vanhurskauden ja tuomion merkitystä ihmiskunnalle. 

Miksi todellinen evankeliointi on suvereenia Jumalallista työtä, jonka vain Pyhä Henki voi toteuttaa? Vain Pyhän Hengen avulla ihminen lakkaa olemasta pelkkä maailman jäsen ja hän voi astua Jumalan valtakuntaan. Pyhän Hengen tärkein tehtävä onkin vakuuttaa ihminen syntisyydestään ja muuten koko maailma jäisi tuomitsematta. Kappaleessa, jossa käsitellään sitä, miten Henki tuomitsee maailman sen syyllisyydestä, Thomas selittää Johanneksen 16. lukua, jossa Jeesus opettaa opetuslapsia ymmärtämään Pyhän Hengen toimintaa maailmassa. Henki tekee työtään tässä maailmanajassa; antaen uskon lahjan, johtaen totuuteen ja korottaen Kristusta. Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja Henki osoittaa jokaiselle Jumalan hyvyyttä.

Mikä merkitys Pyhällä Hengellä oli Jeesuksen ollessa maan päällä ja Hänen ylösnousemuksensa jälkeen helluntaina, kun seurakunta sai alkunsa? Osiossa, joka käsittelee hengellisiä lahjoja Raamatun pohjalta, Thomas painottaa sitä, että armolahjat on annettu toisten uskovien palvelemiseksi. Ilokseni voin todeta, että Thomas käy erittäin selkeästi ja taidokkaasti läpi perinteisiä raamatunkohtia armolahjoihin liittyen, 1. Korinttilaiskirjeessä sekä Apostolien teoissa. Thomasin mukaan ”kun Jumala antaa lahjoja omilleen, ne eivät ole merkki korotetusta hengellisestä etuoikeudesta. Niitä ei ole annettu antamaan sinulle asemaa palvelutyössäsi henkilökohtaiseksi rakennukseksi, nautinnon tai kunnian vuoksi. Hengellisiä lahjoja annetaan, jotta teistä tulisi parempia toisten kristittyjen palvelijoita seurakunnassa.”

Seuraavaksi Thomas käsittelee eriäviä mielipiteitä aiheuttavaa kielilläpuhumisen lahjaa, joka on noussut yhdessä profetoinnin kanssa esille karismaattisessa suuntauksessa. Hän avaa aihetta vastaamalla siihen, mistä tässä lahjassa on kyse ja kenelle se on tarkoitettu. Varsinkin 1. Korinttilaiskirje 12 sekä Apostolien teot 2 kuvaavat nimenomaan olemassa olevia kieliä. Hän muistuttaa, että Paavali ei myöskään kehota ketään kristittyä tavoittelemaan kielilläpuhumisen lahjaa.

Thomas käsittelee myös Pyhän Hengen vaikutusta eri aikoina tapahtuneissa herätyksissä, aina Vanhan testamentin kertomuksista lähtien. Israelissa tapahtui herätys, kun kuningas Joosian aikana löydettiin pitkään kadoksissa olleet lain kirjat. Pyhän Hengen vaikutuksesta Joona teki lähetysmatkan Niiniveen parannusta saarnaamaan ja Babylonian kuninkaan Kooreksen aikana alkoi temppelin uudelleenrakennushanke. Nämä ovat hyviä esimerkkejä avaamaan sitä, millaista herätystä Jumala on luonut Pyhän Hengen kautta eri aikoina. Thomas jatkaa samasta näkökulmasta alkuseurakunnan herätyksen analysointia, aina Pietarin saarnasta helluntaipäivänä Paavalin lähetysmatkoihin. Lopuksi hän käsittelee reformaation jälkeisen ajan tapahtumia nykypäivään saakka. 

Kirjan loppupuolella Thomas tarkastelee Pyhän Hengen auktoriteettia sekä palvelutehtävää.

Hän tiivistää ne kolmeen sanaan, jotka parhaiten kuvaavat Pyhän Hengen työtä: Jumalan ilmestys, uudestisyntyminen ja pyhityselämä. Jumala on ilmoittanut itsensä, sillä Henki paljastettiin Jumalan sanan kautta alkuseurakunnan profeetoille ja apostoleille. Apostoli Pietari kirjoittaa (2. Piet. 1:21), ”Sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” Näin ollen Jumalan sana on nyt riittävä todistus Jumalan ilmestyksestä. Uudestisyntymiseen liittyen Thomas kirjoittaa parannuksen teosta ihmisten sydämissä ja siitä, kuinka ainoastaan Henki voi tuoda pelastuneet ihmiset seurakuntaan. Kaikki tapahtuu Hänen suvereenin pelastustyönsä kautta. Pyhittymisestä hän kirjoittaa seuraavasti: ”Aivan kuten Jumalan totuus avautuu ihmiselle Hengen voimalla ja epäuskoiset kääntyvät uskoon Pyhän Hengen kautta, niin myös syntisen muuttuminen Kristuksen kaltaisuuteen tapahtuu Hengen vaikutuksella.” Henki auttaa meitä kiinnittämään mielemme Kristuksen kirkkauteen. Kuten 2. Korinttilaiskirje 3:18 ilmaisee, ”Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.” Täten jokainen kristitty on muutosprosessissa. Meidän tulee alistua Hengen auktoriteetille, ei epätoivosta vaan parannusta tehden. Pyhän Hengen suunnitelma maailmalle on vakuuttaa se synnistä ja tehdä jokainen ihminen, jonka Isä ja Poika hänelle antaa, eläväksi ja muuttaa heidät Jumalan kaltaisuuteen sekä saattaa heidät lopulta perille taivaaseen. 

Lopuksi Thomas tuo esille joitakin nykypäivän palvelutyöhön liittyviä seikkoja suhteessa Pyhään Henkeen.  Evankeliumin saarnaajien on ymmärrettävä, että Pyhän Hengen on tultava heidän ylleen, kun he julistavat Jumalan sanaa. Hän kertoo myös virheellisistä ajatuksista koskien henkikastetta. Saatamme esimerkiksi romantisoida Uuden testamentin kirkkoa ihannoiden erityisesti Apostolien teoissa esitettyä erityistä seurakunnan kasvua, uskovien elinvoimaa ja evankeliointia. Kristittyjä Korintissa ei kuitenkaan kehotettu jättämään kotiansa ja lähtemään muualle kertomaan evankeliumia. Pikemminkin heitä kehotettiin pysymään siellä, missä he olivat, kun Jumala kutsui heidät. Korintissa oli myös isoja ongelmia seksuaalisen moraalittomuuden kanssa. Galatian seurakunta oli puolestaan täynnä lakihenkisyyttä, kun uusia uskovia vaadittiin ympärileikkauttamaan itsensä Mooseksen lain mukaisesti. Filipin seurakunnassa johtohenkilöt olivat taas keskinäisissä riidoissa. Toisin sanoen alkuseurakunnassa oli yhtä monimutkaisia ongelmia kuin meidänkin ajassamme.

Thomasin kirja käsittelee hyvin sitä, mitä kristityn tulisi tietää ja ymmärtää Pyhästä Hengestä. Thomas on onnistunut rakentamaan kattavan paketin järkevään sivumäärään. Vaikkakin kirja oli kokonaisuudessaan mitä mainiointa luettavaa, jäin kaipaamaan laajempaa lisäkäsittelyä niistä argumenteista, joiden perusteella tiettyjen armolahjojen katsotaan päättyneen ensimmäisen vuosisadan jälkeen. Thomasin kirjan jatkeeksi voisikin suositella vaikka arvostetun puritaaniteologi John Owenin kirjaa Discourse on the Holy Spirit, joka käsittelee Pyhää Henkeä. 

Mielestäni Geoff Thomas onnistui teoksessaan kuvaamaan Pyhän Hengen osallisuutta laajasti ja innostavasti. On virkistävää havaita, että näin tärkeästä aiheesta voi kirjoittaa tiiviin ja rikkaan teoksen. Lukuisat syvälliset kysymykset ja niiden raamatullinen pohdinta ovat tälle teokselle ominaista. Voin suositella kirjaa kaikille, jotka haluavat saada kokonaisvaltaisen käsityksen Pyhän Hengen osallisuudesta Raamatun sanassa ja miten sama Henki, joka vuodatettiin lähes 2000 vuotta aiemmin, on toiminut halki vuosisatojen ja toimii edelleen.


Geoff Thomas oli Suomessa käymässä vuonna 2017. Hän oli pääpuhujana Uusi-Kaarlepyyssä järjestettävässä Five Solas konferenssissa. Nuo saarnatallenteet löytää täältä: https://www.youtube.com/watch?v=qI5H1MQJvEo&list=PLSVPGFBnvTKyxdY1MViINqnKqEdKCjG88