Joulukuussa julkaistava kirja johdattelee Reformoidun pelastusopin äärelle

Reformaatiosta noussut toinen päähaara, reformoitu kristillisyys, on Suomessa tuntemattomampi, ja onkin saatu odottaa vuoteen 2023, että tätä teologian suuntausta käsittelevä teos julkaistaan. Jumalan armon kirkkauden ylistykseksi: Johdatus reformoituun pelastusoppiin julkaistaan 14.12.2023 ja se käsittelee aihetta aina kirkkohistoriasta teologiaan ja lopulta käytännön vaellukseen sekä sielunhoidollisiin kysymyksiin. Syyt, miksi reformoidusta kristillisyydestä nousevaa kirjaa ei ole aiemmin julkaistu, ovat Tampereen Baptistiseurakunnan ja kirjan toisen toimittajan, Sami Güntherin mukaan pitkälti historialliset. ”Poliittiset tekijät 1500-1600 -luvulla sekä Pohjoismaisen luterilaisuuden ennakkoluuloiset käsitykset kalvinimista ovat ehkäisseet suuntauksen juurtumisen. Reformoitu perinne ei ole saanut jalansijaa maassamme kuin vasta globalisaation ja teknologisen kehityksen myötä.”

Viime vuosina kuitenkin reformoitu kristillisyys ja kiinnostus sitä kohtaan on lisääntynyt. Suomen Reformoitujen Baptistien yhdyskunnan järjestäytyminen sekä tuoreet reformoidut seurakunnat Suomessa osoittavat, että juurevalle Raamatun opetukselle on tarvetta, eivätkä ihmiset pelkää kysyä vaikeita kysymyksiä Raamatun valossa. Kuitenkin tämän hetkinen keskustelu aiheen ympärillä tuntuu Internetissä tulehtuneen, eikä sellainen rakenna puoleen tai toiseen. Toisena toimittajana useamman kirjoittajan yhteisprojektissa operoinut Jyväskylän REBA:n pastori ja Agricola Instituutin vararehtori, Mikko Sivonen, toivoo aitoa dialogia Raamatun tekstien äärellä ja kasvotusten tapahtuvaa keskustelua aiheesta. Günther on samaa mieltä: ”Toivomme, että aiheesta todellakin keskusteltaisiin, sillä erotuksella kuitenkin aiempiin kannanottoihin, että tämä kirja voisi olla lisäämässä ymmärrystä reformoidun teologian itseymmärryksestä sekä siten oikaista siihen liittyviä väärinkäsityksiä.”

Kirja sisältää paitsi kiistellyn TULIP -akronyymin teologiset perusteet myös kirkkohistorian läpikäymistä aina Jean Calvinin elämästä tunnuskirjoihin ja lopulta tähän päivään käytännölliseen kristityn elämään. Kirjan useat kirjoittajat ovat laittaneet oman osaamisensa ja persoonansa mukaan projektiin. Suurin haaste on ollut Güntherin mukaan kirjoittajien aikataulujen yhteensovittaminen, mutta se on ollut lopputuloksen arvoista. ”Näen kirjan kohokohtana sen monipuolisuuden. Emme ainoastaan avaa pelastusopin keskeisiä opinkappaleita, vaan tuomme myös esille sen merkityksen kirkkohistoriassa, paikallisseurakunnan elämässä kuin yksilökristitynkin matkana.”

Vaikka maailmalla reformoitu kristillisyys on valtavirtaa, silti liikehdintä Suomessa edelleen hyvin pientä. Miten Sami Günther ja Mikko Sivonen itse ovat tulleet löytäneeksi Suomen näkökulmasta näin pienen liikkeen hengelliseksi kodikseen? Sivonen kertoo tulleensa uskoon 26 vuotta sitten, ja löytäneensä Raamatun tutkiskelun kautta itsensä reformoidusta kristillisyydestä. ”Se ei ole itselleni mitään kuivaa oppia, vaan syviä juuria tuntemaan Herraa”, Sivonen tähdentää. Günther taas löysi armonopit jae jakeelta etenevästä reformoidusta opetuksesta, ja lopulta totesi, että reformoitu teologia esittää tarkimman kuvauksen Jumalan armon vaikutuksesta Hänen lunastussuunnitelmassaan. Tänä päivänä he toimivat pastoreina ja ovat eläneet ja hengittäneet armonoppeja jonkin aikaa, aivan kuten suurinosa kirjan kirjoittajistakin.

Molemmat ovat sitä mieltä, että keskustelua aiheesta tarvitaan, mutta se ei voi perustua irtojakeiden heittelyyn eikä yksipuoliseen oletusten tekemiseen. Siihen kirja voi olla oiva apu. ”Olen syvästi kiitollinen Jumalalle, Mikolle ja kaikille kirjoittajille tästä projektista. Olen rukoillut, että tällä voisi olla rakentava ja edistävä vaikutus suomalaiseen kristillisyyteen”, Günther sanoo ja Mikko Sivonen jatkaa: ”On ollut suuri etuoikeus olla mukana tässä projektissa. Toivon että kirja voi olla rakennukseksi suomalaisille seurakunnille ja Jumalan kansalle Herramme kunniaksi”.

Jumalan armon kirkkauden ylistykseksi: Johdatus reformoituun pelastusoppiin julkaistaan 14.12.2023 Espoon United Community Churchin tiloissa klo 18-20:00. Tapahtuma avoin kaikille, mutta ilmoittautumista pyydetään ennakkoon klikkaamalla tästä (https://ucclife.churchcenter.com/people/forms/648343)

Kirjaa voi ennakkotilata Agricola Teologisen Instituutin verkkokaupasta: kauppa.ati.fi