Kirjaesittely: 1689 Lontoon baptistien uskontunnustus ja Baptistikatekismus vuodelta 1693

Kun kristikunta siirtyy vähitellen pois juuriltaan, voi uskontunnustukset ja katekismukset tuntua kaukaisilta ja kovin kirkollisilta. Näillä on kuitenkin ollut käytännöllinen ja tärkeä rooli kristittyjen kasvussa ja elämässä vuosituhansien ajan. Katekismus tulee kreikan kielen sanasta katecheo, ja tarkoittaa yksinkertaisesti opettaa tai ohjata. Se sisältää vastauksia siihen, että mitä me uskomme ja miksi? ”Me vapaakristilliset saatamme pitää sanaa katekismus kuivana oppiin liittyvänä turhuutena, joka tappaa hengen, mutta sen hyödyt ovat kuitenkin valtavat” kirjoittaa Mikko Sivonen katekismuksen Johdantoluvussa. Lue lisää Eelis Halmemiehen blogi artikkelista, miksi kristittyjen tulisi olla tunnustuksellisia.

Vuoden 1689 Lontoon baptistien uskontunnustus ja sen pohjalta laadittu Baptistikatekismus vuodelta 1693 on julkaistu ensimmäistä kertaa sisältäen johdannot ja kommentit Agricola teologisen instituutin julkaisemana. Sen tarkoituksena on palvella oman aikamme perheitä ja seurakuntia, sekä juurruttaa ihmisiä itse Kristukseen. Kirjan ovat toimittaneet Eelis HalmemiesJuhana Lalli sekä Mikko Sivonen, ja se sisältää tekstien käännösten lisäksi johdannot, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään uskontunnustuksen ja katekismuksen syntyhistoriaa. Sen tunteminen osana Englannin 1600-luvun puritaanista liikehdintää on välttämätöntä, jotta voi saada asianmukaisen käsityksen uskonpuhdistuksen ja baptismin juurista ja teologiasta.

Kirjassa pyritään tulkitsemaan Raamatusta nousevaa uskon sisältöä selkeästi, ja se edustaa apostolista, evankelista, protestanttista, kalvinistista ja baptistista tulkintaperinnettä. ”Kaikkien katekismusten – niin tämänkin – opetukset tulee aina arvioida Raamatun sanan valossa. Tämä katekismus ei millään lailla korvaa tai kyseenalaista Raamattua perimmäisenä auktoriteettina uskossa ja elämässä. Päinvastoin, se luo raameja Raamatun oikealle ymmärtämiselle”, kirjoittaa Sivonen edelleen Katekismuksen Johdantotekstissä.

Uskontunnustus, katekismus ja sen nykypäivään sovelletut kommentit pyrkivät selittämään Raamattuun pohjautuvan evankelisen uskon sisältöä selkeästi ja tuomaan näin ajattoman näkökulman nykyajan haasteisiin. Näin niistä on suunnaton hyöty myös oman aikamme suomalaisille perheille ja seurakunnille. ”Rohkaisen kaikkia kristittyjä käyttämään tätä katekismusta hartauksien tukena, yksin raamattupiirissä tai perheen kanssa.” rohkaisee kirjaa toimittanut Mikko Sivonen.

1689 Lontoon baptistien uskontunnustus ja Baptistikatekismus vuodelta 1693 on saatavilla lukuisista nettikirjakaupoista (Adlibris, Suomalainen, Booky, jne.)

Toimittaneet: Eelis Halmemies, Juhana Lalli, Mikko Sivonen
Julkaisija: Agricola teologinen instituutti, 2021

Katso Armon Baptistiseurakunnan pastori Miska Wilhelmssonin kirjasuositus alla olevasta videosta: