Britannian kristilliset johtajat varoittavat rokotepassista

Huhtikuussa 2021 joukko nimekkäitä kristillisiä johtajia Britanniassa julkaisivat avoimen kirjeen pääministeri Boris Johnsonille, varoittaakseen tämän vaikutuksista demokraattiseen yhteiskuntaan. Tämän kirjeen on nyt allekirjoittanut 1533 johtajaa eri kirkkokunnista ja liikkeistä.

Asian ollessa nyt aktiivisesti keskustelussa Suomessa, julkaisemme tämän avoimen kirjeen käännettynä Suomen kielelle:

Vastaanottaja: Pääministeri Boris Johnson
Huhtikuu 2021

Arvoisa pääministeri,
Kristittyinä johtajina useissa kirkkokunnissa me rukoilemme tällä hetkellä hallituksenne puolesta “ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti” (1.Tim. 2:2).

Kirjoitamme sinulle äärimmäisen vakavasta huolesta, nimittäin niin sanottujen rokotepassien mahdollisesta tuomisesta yhteiskuntaamme, joihin viitataan myös nimellä ” COVID-status certificates” (COVID-status-todistukset) ja ”freedom passes” (vapausluvat). Vastustamme täysin tätä ehdotusta ja haluamme tehdä kolme huomautusta minkä tahansa tällaisen järjestelmän mahdollisesta harkinnasta.

Ensinnäkin rokotusten asettaminen perusteeksi sille, sallitaanko ihmisen pääsy tapahtumaan tai osallistuminen toimintaan, ei ole loogista muiden suojelemisen kannalta. Jos rokotteet ehkäisevät tehokkaasti merkittäviä sairauksia, kuten tähän mennessä saatujen tutkimustulosten mukaan näyttäisi olevan, rokotetut ovat jo saaneet suojan; heille ei ole hyötyä muiden rokottamisesta. Lisäksi, koska rokotteet eivät sinänsä estä tartuntaa, jopa rokotettu henkilö voisi teoriassa kantaa viruksen ja mahdollisesti välittää sen eteenpäin. Tästä syystä jonkun luokitteleminen “turvalliseksi”, ja väite että hän olisi immuuni tautia vastaan, on väärä.

Tämä on sellaisenaan yksi vaarallisimmista poliittisista ehdotuksista, joita on koskaan tehty Britannian politiikan historiassa.

Toiseksi rokotepassin käyttöönotto olisi epäeettistä pakottamista ja tietoon perustuvan suostumuksen periaatteen loukkaamista. Ihmisillä voi olla erilaisia syitä olla kykenemättömiä tai haluttomia ottamaan tällä hetkellä saatavilla olevia rokotteita, mukaan lukien joillekin kristityille vakavat omatuntoon liittyvät asiat, jotka liittyvät rokotteen valmistuksen tai testaamisen etiikkaan. Vaarana on luoda kaksitasoinen yhteiskunta, lääketieteellinen apartheid, jossa aliryhmä rokotuksista kieltäytyviä ihmisiä suljetaan merkittäviltä julkisen elämänalueilta pois. On myös perusteltua pelkoa, että tällainen järjestelmä voisi johtaa pysyvään tilanteeseen, jossa COVID -rokotteen lisäksi passia laajennettaisiin koskemaan muita hoitomuotoja ja ehkä jopa muita kriteerejä. Tällaisella järjestelmällä on potentiaalinen riski johtaa liberaali demokratia loppuun sellaisena kuin sen tunnemme, ja luoda valvontavaltio, jossa hallitus käyttää tekniikkaa hallitsemaan tiettyjä kansalaisten elämänalueita. Tämä on sellaisenaan yksi vaarallisimmista poliittisista ehdotuksista, joita on koskaan tehty Britannian politiikan historiassa.

Lopuksi kristillisinä johtajina haluamme todeta, ettei ole mitään sellaisia tilanteita, joissa voisimme sulkea ovet niille, joilla ei ole rokotepassia, negatiivista testitodistusta tai muuta ”terveystodistusta”. Jos Jeesuksen Kristuksen kirkko sulkisi valtion yhteiskunnallisesti toivomattomina pitämiä ulkopuolelle, se olisi meille ”anathema” (kirous) ja evankeliumin totuuden kieltämistä. Saarnaamamme sanoma on Jumalan antama ja osoitettu kaikille ihmisille, eikä se koostu muusta kuin Kristuksessa Jeesuksessa tarjotusta ilmaisesta armon lahjasta; yleisestä kutsusta parannukseen ja uskosta Häneen. Se, että ihmisiä estetään pääsemästä kuulemaan tätä elämää antavaa sanomaa ja vastaanottamaan elämää antava palvelus, olisi Kristuksen ja evankeliumin perusteellinen petos. Vilpittömät kristilliset kirkot ja järjestöt eivät pystyisi tähän, ja kristittyinä johtajina meidän olisi pakko vastustaa voimakkaasti tällaista parlamentin lakia.

Haluamme kiinnittää huomiota viimeaikaiseen oikeuden arvioitiin, jossa kumottiin Skotlannin hallituksen kielto julkiseen uskonnonharjoittamiseen. Tämä osoittaa, että uskonnonvapauden suhteeton estäminen on selkeä rikkomus Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa. Emme näe, että mikään yritys estää ihmisiä kokoontumasta jumalanpalvelukseen, joko testien tai rokottamatta jättämisen perusteella, voitaisi vastaavasti katsoa muutoin kuin rikkomukseksi. Olemme samaa mieltä niiden parlamentin jäsenten kanssa, jotka ovat jo ilmaisseet vastustavansa tätä ehdotusta: että tällaisen pakollisen terveystodistuksen käyttöönotto Britannian yhteiskunnassa olisi hajaannusta aiheuttavaa, syrjivää ja tuhoavaa. Kehotamme hallitusta ilmaisemaan voimakkaasti ja selvästi, että se ei aio harkita tällaisia laittomia ja vaarallisia suunnitelmia, ei nyt eikä koskaan.

Vilpittömästi,

•Rev Dr Jamie Franklin, Curate, St George in the Meadows, Nottingham, England
•Rev David Johnston, Minister Emeritus, Presbyterian Church in Ireland, Ireland
•Rev Dr William JU Philip, Minister, The Tron Church Glasgow, Scotland
•Rev A Paul Levy, Minister, Ealing International Presbyterian Church, London, England
•Rev Mez McConnell, Senior Minister, Niddrie Community Church, Director of 20schemes, Director of A29 Church in Hard Places, Scotland
•Mr Terence McCutcheon, Executive Director, Hope For Glasgow, Addiction Recovery Centre, Scotland

Voit lukea alkuperäisen julkaisun täältä, ja katsoa kaikki allekirjoittaneet:
https://vaccinepassportletter.wordpress.com/