Seurakunta voitti kokonaisen osavaltion uskonnonvapaustaistelussa

Kalifornian osavaltio ja Los Angelesin kreivikunta hävisivät oikeudessa vuoden taistelun jälkeen Grace Community Church -seurakunnalle, joka piti ovensa auki vedoten uskonnonvapauteen terveysviranomaisten vaatimuksista huolimatta. 8000 jäsenen seurakunta, yhtenä paimenenaan nimekäs pastori John MacArthur, laativat lausunnon seurakuntansa sivuille, jossa kerrotaan seikkaperäisesti vuoden mittaisesta taistelustaan, ja syistä tämän takana.

12. maaliskuuta 2020 Grace Community seurakunta sulki ovensa tilapäisesti muiden tavoin varovaisuuden ja kunnioituksen vuoksi valtion virkamiehiä kohtaan. Maailmaan oli tullut uusi ja arvaamaton virus, jonka vaikutuksista ei ollut vielä kenellekään tietoa. Kuitenkin, kesää kohti mentäessä, kun tilanne näytti olevan lievempi mitä ennalta oli pelätty, seurakuntalaiset alkoivat yksi kerrallaan palata seurakuntaan, josta etälähetyksiä lähetettiin. Seurakunta ei estänyt vapaaehtoisesti osallistuvien jäsentensä palaamista.

Huolellisen pohdinnan jälkeen seurakunnan vanhimmisto päätyi siihen, että seurakunta ei voi enempää pidättäytyä kokoontumisesta. He julkaisivat virallisen julkilausuman, jonka mukaan Jumala on velvoittanut seurakunnan kokoontumaan riippumatta hallituksen mielipiteistä tai ohjeista. Vanhimmisto kirjoitti tuolloin, että Kristus on seurakuntansa ainoa todellinen pää, ja että he aikovat kunnioittaa tätä elintärkeää totuutta kaikissa kokoontumisissaan. -Tämä on tärkein syy, jonka vuoksi emme voi hyväksyä, emmekä taipua näiden tunkeilevien rajoituksen paineessa, joita hallituksen virkamiehet haluavat nyt asettaa seurakunnallemme, seurakunnan vanhimmisto toteaa kesällä 2020 lausunnossaan.

Taistelu osavaltiota vastaan

Syksyllä 2020 Los Angelesin kreivikunta kiinnitti huomionsa suuren seurakunnan toimintaan. He alkoivat pyrkiä estämään Grace Community seurakunnan kokoontumisen, huolimatta vahvasta perustuslain suojasta vapaan uskonnon harjoittamiseen. Seurakunta päätyi tuolloin haastamaan vastatoimena kuvernööri Newsomin, Los Angelesin kreivikunnan sekä Los Angelesin kaupungin oikeuteen uskonnonvapauteen vedoten. Oikeuden tuomio suosi Grace Community seurakuntaa, mutta päätöksestä huolimatta tuomioistuin päätyi ristiriitaisesti antamaan viranomaisille oikeuden määrätä sakkoja sekä kokoontumiskiellon. Los Angelesin kaupunki alkoi käyttämään monenlaisia keinoja pysäyttääkseen seurakunnan kokoontumisen. Sakkojen ja uhkauksien lisäksi he irtisanoivat 45 vuotta vanhan pysäköintisopimuksen, jotta seurakuntalaiset eivät päässeet kokoontumaan. Lopulta tuomari antoi määräyksen, jossa seurakunnan kokoukset julistettiin laittomiksi. Tästä huolimatta Grace Community seurakunta jatkoi kokoontumista ennallaan ilman rajoituksia, vedoten uskonvapauteen ja Kristuksen käskyyn.

Tapaus alkoi saada laajaa mediahuomiota ympäri maailman. Koronarajoitusten laajuudesta, toimivuudesta sekä uskonnonvapaudesta alettiin keskustella. Länsimaisten yhteiskuntien pohjille rakennetut laajat uskonnonvapauden turvaavat lait joutuivat koetukselle, kun useissa länsimaissa tehtiin ylilyöntejä koronarajoitusten nojalla. Useissa maissa pastoreita pidätettiin ja sakotettiin, ja seurakuntatiloja pakkolunastettiin. Kristityt alkoivat pohtia mikä on kristittyjen suhde valtiovaltaa kohtaan, ja tarkoittaako todella Roomalaiskirjeen 13 ohjeet rajatonta ja sokeaa luottamusta esivallalle. Grace Community seurakunta, pastori John MacArthur etulinjassa, nähtiin rohkaisevana ja vahvistavana esimerkkinä Jumalaa kunnioittavasta taistelusta ja lujuudesta pysyä Jumalan sanan ilmoituksessa.

Uskonnonvapauden voitto

Värikkäässä oikeudenkäynnissä oli vuoden syksyllä 2020 sekä kevään 2021 aikana monenlaisia käänteitä, ja lopulta oikeudenkäyntiä viivytettiin niin, että vasta kevään 2021 lopussa korkeimmassa oikeudessa tilanne alkoi purkaantua. Korkein oikeus kumosi Kalifornian perustuslain vastaisen kiellon, jolla pyrittiin estämään seurakunnan kokoontumista sisätiloissa. Kesäkuussa oikeudenkäynti sai vielä lisää merkittäviä käänteitä, kun valtio suostui, ettei enää koskaan asettaisi syrjiviä rajoituksia Kaliforniassa uskonnonharjoittamista vastaan, ja sitoutuivat maksamaan 2,15 miljoonaa dollaria oikeudenkäyntikuluja.

31.8.2021 Grace Community seurakunnan taistelu uskonnon vapaudesta päättyi. Lopullinen sovittelusopimus hyväksyttiin. Kalifornian osavaltio ja Los Angelesin kreivikunta luopuivat kaikista oikeudellisista syytteistä, oikeudenkäynneistä, määräyksistä, sakoista ja muista seuraamuksista, joita he yrittivät vaatia Grace Community seurakunnalta. He uudistivat seurakunnan parkkipaikan vuokrasopimuksen sekä sitoutuivat maksamaan 800 000 dollaria oikeudenkäyntikuluja. Tämän lisäksi Kalifornian osavaltio ja Los Angelesin kreivikunta saivat määräyksen, joka kieltää heitä jatkossa asettamasta rajoituksia seurakunnille. Uskonnonvapaustaistelu voitettiin.

– Olemme erittäin kiitollisia Herramme suojasta ja huolellisuudesta kuluneen vuoden aikana. Sitoutumisemme Jumalan sanaan ja Hänen seurakuntaansa ei ole koskaan horjunut. Olemme yksinkertaisesti pysyneet lujina, kuten olemme tehneet aina ja tulemme aina tekemään. Luotamme Herraan Jeesukseen Kristukseen, joka on seurakunnan pää. Viimeisen vuoden aikana seurakuntamme on nähnyt Hänen siunaavan kätensä tavalla, jollaista ei ole koskaan aikaisemmin ollut, ja Herran lupaus on toteutunut: ”Minä rakennan seurakuntani, ja sitä eivät helvetin portitkaan horjuta”, kirjoittaa pastori John MacArthur seurakunnan lausunnossa.